จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR


จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen (Razr)

 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 70 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

10,700 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 80 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

-20,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 96 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

22,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

28,500 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 144 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

40,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

 9,000  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

8,600 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ MW )

10,400 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ HW )

17,500 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

21,600  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

-21,600 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 180 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ HW )

-29,800  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ HW )

32,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 180 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ HW )

 36,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ HW )

45,000   บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 240 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ HW )

75,800  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 250 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

139,600 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 300 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

165,600 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ HW )

45,000  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR ( เนื้อ HW )

-14,000 บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ HD GreyWolf)

32,000 บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 92 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ HW )

18,000 บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 92 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ HD GreyWolf )

36,000 บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 106 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR ( เนื้อ HD GreyWolf )

42,000 บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ HD GreyWolf)

47,000 บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ MW )

- บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ MW )

-บาท
 จอ razr แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 250 นิ้ว สัดส่วน 16:9

RAZR (เนื้อ MW )

- บาท

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen (VERTEX)

 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 96 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX (เนื้อ MW )

22,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 144 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX (เนื้อ MW )

40,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX (เนื้อ MW )

 -8,600 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX(เนื้อ MW )

-10,400 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX(เนื้อ MW )

21,600 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

21,600บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 180นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

29,800   บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX ( เนื้อ MW )

37,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 240นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX ( เนื้อ HW )

75,800 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 250 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

139,600  บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 300 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

165,600 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX ฉายหลัง (Gray)

-27,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9

VERTEX ฉายหลัง (Gray)

-31,500  บาท
 จอ vertex แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

8,600 บาท
   

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ มอเตอร์ไฟฟ้า Motorized Screen (screenboy)

 จอ screenboy แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 100  นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

1,820 บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 120นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

 5,300 บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

14,000บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 300 นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

96,300 บาท

รายการจอโปรเจคเตอร์ทั้งหมด

แนะนำจอโปรเจคเตอร์เรียงตามขนาด

จอโปรเจคเตอร์ 40 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 50 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 78 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 80 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 84 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 92 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 96 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 106 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 135 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 144 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 145นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 240 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์เรียงตามประเภท

จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง

จอโปรเจคเตอร์แบบมือดึง

จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์

จอโปรเจคเตอร์แบบอื่นๆ