จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR


จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 3 ขา tripod screen ยี่ห้อ Razr

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format นิ้ว(inch) ซ.ม(cm.)
84" 4:3 50"x67" 128x171 Matt White 2,400
คลิกดู
100" 4:3 60"x80" 153x203 Matt White 4,700
คลิกดู
120" 4:3 72"x96" 183x244 Matt White 5,900
คลิกดู
50"x50" 1:1 50"x50" 127x127 Matt White 2,300
คลิกดู
70"x70" 1:1 70"x70" 180x180 Matt White 2,350
คลิกดู
84"x84" 1:1 84"x84" 213x213 Matt White 8,000
คลิกดู
96"x96" 1:1 96"x96" 244x244 Matt White 12,000
คลิกดู
             

จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 3 ขา tripod screen เนื้อจอ hw ( Hight gain ) ยี่ห้อ Razr

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format นิ้ว(inch) ซ.ม(cm.)
100" 4:3 60"x80" 153x203 HW 7,100
คลิกดู
120" 4:3 72"x96" 185x244 HW 10,200
คลิกดู
             

จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง wall screen (จอแขวน ) เนื้อจอ Matte white ยี่ห้อ Razr

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format นิ้ว(inch) ซ.ม(cm.)
84" 4:3 50"x67" 128x171 Matt White 1,600
คลิกดู
100" 4:3 60"x80" 153x203 Matt White 3,300
คลิกดู
120" 4:3 72"x96" 183x244 Matt White 3,700
คลิกดู
150" 4:3 90"x120" 231x305 Matt White 7,650
คลิกดู
180" 4:3 108"x144" 274x366 Matt White 19,000
คลิกดู
200" 4:3 120"x160" 274x366 Matt White 23,500
คลิกดู
50"x50" 1:1 50"x50" 127x127 Matt White 1,600
คลิกดู
70"x70" 1:1 70"x70" 180x180 Matt White 1,500
คลิกดู
84"x84" 1:1 84"x84" 213x213 Matt White 4,000
คลิกดู
96"x96" 1:1 96"x96" 244x244 Matt White 8,400
คลิกดู
144"x144" 1:1 144"x144" 366x366 Matt White 26,000
คลิกดู
100" 16:10 53"x84" 135x215 Matt White 4,200
คลิกดู
120" 16:10 63"x101" 162x258 Matt White 5,500
คลิกดู
150" 16:10 79"x127" 202x323 Matt White 12,000
คลิกดู

จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง wall screen (จอแขวน ) เนื้อจอ Hw (Hight gain) ยี่ห้อ Razr

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format นิ้ว(inch) ซ.ม(cm.)
100" 4:3 60"x80" 153x203 HW 5,000
คลิกดู
120" 4:3 72"x96" 183x244 HW 6,600
คลิกดู
150" 4:3 90"x120" 231x305 HW 12,000
คลิกดู
           

จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง wall screen (จอแขวน ) เนื้อจอฉายหลัง (Rear Projection) ยี่ห้อ Razr

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format นิ้ว(inch) ซ.ม(cm.)
100" 4:3 60"x80" 153x203 Rear Projection 22,000
คลิกดู
120" 4:3 72"x96" 183x244 Rear Projection 30,000
คลิกดู
           

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า motorized screen (Razr)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format นิ้ว(inch) ซ.ม(cm.)
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White ขอบดำ 5,300
คลิกดู
120" 3:4 183x244 72x96 Matt White ขอบดำ 6,900
คลิกดู
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White ขอบดำ 14,000
คลิกดู
240" 3:4 368x486 143x192 Matt White ขอบดำ 70,000
คลิกดู
300" 3:4 457x610 181x240 Matt White ขอบดำ 96,300
คลิกดู