จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR


จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า motorized screen (screen boy)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว(inch)
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White ขอบดำ 5,300
120" 3:4 183x244 72x96 Matt White ขอบดำ 6,900
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White ขอบดำ 14,000
240" 3:4 368x486 143x192 Matt White ขอบดำ 70,000
300" 3:4 457x610 181x240 Matt White ขอบดำ 96,300