จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR

ราคาจอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 3 ขา tripod screen (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว (inch)
  1:1 127x127 50x50 Matt White 2,350
คลิกดู
  1:1 153x153 60x60 Matt White 2,350
  1:1 180x180 70x70 Matt White 2,350
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White 4,800
120" 3:4 183x244 72x96 Matt White 6,000
คลิกดู
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White 13,500