จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า motorized screen (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว(inch)
  1:1 180x180 70x70 Matt White 10,100
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White 8,600
120" 3:4 183x244 72x72 Matt White 10,500
135" 3:4 213x274 84x108 Matt White 21,600
  1:1 244x244 96x96 Matt White 22,000
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White 22,480
180" 3:4 274x366 108x144 Matt White 29,800
  1:1 305x305 120x120 Matt White 28,480
คลิกดู
  1:1 366x366 144x144 Matt White 40,000
200" 3:4 305x406 120x160 Matt White 37,000
240" 3:4 368x486 143x192 Matt White 75,800
250" 3:4 381x508 150x200 Super Matt White 139,600
300" 3:4 460x610 181x200 Super Matt White 165,600
400" 3:4 627x827 247x326 Super Matt White 400,000
คลิกดู

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดฉายหลัง motorized screen (VERTEX)

(Tab Tension Rear Projection Screen)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว (inch)
100" 3:4 160x212 63x83 ฉายหลัง(Gray) 27,000
คลิกดู
120" 3:4 183x244 72x96 ฉายหลัง(Gray) 31,500
คลิกดู

อุปกรณ์เสริมสำหรับจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า motorized screen (VERTEX)

(accessories)

model หมายเหต
ราคา
ข้อมูล
รีโมทควบคุมโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย
RC-120
ใช้กับจอไฟฟ้าเท่านั้น(ซื้อรีโมทอย่างเดียว) 2,000
รีโมทควบคุมโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย
RC-120
ใช้กับจอไฟฟ้าเท่านั้น(ซื้อรีโมทพร้อมจอ) ราคาพิเศษ