จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR

ราคาจอโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Vertex ทั้งหมด

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบตั้งพื้น Floor screen (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว (inch)
60" 3:4 92x122 36x48 PET Material 5,900
80" 3:4 122x163 48x64 PET Material 7,500

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 3 ขา tripod screen (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว (inch)
  1:1 127x127 50x50 Matt White 2,350
คลิกดู
  1:1 153x153 60x60 Matt White 2,350
  1:1 180x180 70x70 Matt White 2,350
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White 4,800
120" 3:4 183x244 72x96 Matt White 6,000
คลิกดู
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White 13,500
           

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง wall screen (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว (inch)
  1:1 127x127 50x50 Matt White 1,600
  1:1 153x153 60x60 Matt White 1,600
  1:1 180x180 70x70 Matt White 1,500
78" 16:9 101x180 63x83 Matt White 4,800
100" 16:9 124x221 72x96 Matt White 3,650
120" 16:9     Matt White 3,900
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White 3,150
120" 3:4 183x244 72x96 Matt White 3,550
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White 7,680
คลิกดู
  1:1 244x244 96x96 Matt White 8,300
คลิกดู
135" 3:4 213x274 84x108 Matt White 11,000
180" 3:4 274x366 108x144 Matt White 19,000
  1:1 366x366 144x144 Matt White 26,000
คลิกดู
200" 3:4 305x406 120x160 Matt White 24,000

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า motorized screen (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว(inch)
  1:1 180x180 70x70 Matt White 10,100
100" 3:4 160x212 63x83 Matt White 8,600
120" 3:4 183x244 72x72 Matt White 10,500
135" 3:4 213x274 84x108 Matt White 21,600
  1:1 244x244 96x96 Matt White 22,000
150" 3:4 244x305 96x120 Matt White 22,480
180" 3:4 274x366 108x144 Matt White 29,800
  1:1 305x305 120x120 Matt White 28,480
คลิกดู
  1:1 366x366 144x144 Matt White 40,000
200" 3:4 305x406 120x160 Matt White 37,000
240" 3:4 368x486 143x192 Matt White 75,800
250" 3:4 381x508 150x200 Super Matt White 139,600
300" 3:4 460x610 181x200 Super Matt White 165,600
400" 3:4 627x827 247x326 Super Matt White 400,000
คลิกดู

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดฉายหลัง motorized screen (VERTEX)

(Tab Tension Rear Projection Screen)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว (inch)
100" 3:4 160x212 63x83 ฉายหลัง(Gray) 27,000
คลิกดู
120" 3:4 183x244 72x96 ฉายหลัง(Gray) 31,500
คลิกดู

อุปกรณ์เสริมสำหรับจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า motorized screen (VERTEX)

(accessories)

model หมายเหต
ราคา
ข้อมูล
รีโมทควบคุมโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย
RC-120
ใช้กับจอไฟฟ้าเท่านั้น(ซื้อรีโมทอย่างเดียว) 2,000
รีโมทควบคุมโปรเจคเตอร์แบบไร้สาย
RC-120
ใช้กับจอไฟฟ้าเท่านั้น(ซื้อรีโมทพร้อมจอ) ราคาพิเศษ

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอตั้งพื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ easy fold (VERTEX)

(มีเนื้อผ้า + เฟรมอลูมิเนียม+ขาตั้ง2ขา + กล่องบรรจุ)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว(inch)
EF 120" 3:4 183x244 72x96 Front 34,000
EF 120" 3:4 183x244 72x96 Rear 36,000
EF 120" 3:4 183x244 72x96 Front+Rear 44,000
EF 150" 3:4 244x305 96x120 Front 38,000
EF 150" 3:4 244x305 96x120 Rear 40,000
EF 150" 3:4 244x305 96x120 Front+Rear 51,000
EF 180" 3:4 274x366 108x144 Front 43,000
EF 180" 3:4 274x366 108x144 Rear 48,000
EF 180" 3:4 274x366 108x144 Front+Rear 58,000
EF 200" 3:4 305x406 120x160 Front 51,300
EF 200" 3:4 305x406 120x160 Rear 56,000
EF 200" 3:4 305x406 120x160 Front+Rear 67,000
EF 240" 3:4 368x486 143x192 Front 180,000
           

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: จอตั้งพื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ easy fold (VERTEX)

(เฉพาะเนื้อผ้า)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว(inch)
EF 120" VDO 183x244 72x96 Front 20,000
EF 120" VDO 183x244 72x96 Rear 23,000
EF 120" VDO 183x244 72x96 Front+Rear ไม่มี
EF 150" VDO 244x305 96x120 Front 23,000
EF 150" VDO 244x305 96x120 Rear 27,000
EF 150" VDO 244x305 96x120 Front+Rear ไม่มี
EF 180" VDO 274x366 108x144 Front 27,000
EF 180" VDO 274x366 108x144 Rear 31,000
EF 180" VDO 274x366 108x144 Front+Rear ไม่มี
EF 200" VDO 305x406 120x160 Front 30,000
EF 200" VDO 305x406 120x160 Rear 32,000
EF 200" VDO 305x406 120x160 Front+Rear ไม่มี
           

จอรับภาพโปรเจคเตอร์: Fixed frame (VERTEX)

ขนาดจอภาพ สัดส่วน
ขนาดจอ(ระยะรวมขอบดำ)
ชนิดเนื้อจอภาพ
ราคา
ข้อมูล
(เส้นทแยงมุม) Format ซ.ม (cm.) นิ้ว(inch)
84" 16:9 140x185 41x73 HI Definition-Gray 8,000
92" 16:9 114x203 45x80 HI Definition-Gray 9,000
100" 16:9 124x221 49x84 HI Definition-Gray 9,900