จำหน่าน่ายโปรเจคเตอร์ราคาถูก....Hitachi , LG ,Acer , Epson และ อื่นๆ ติดต่อ Projectorโปรเจคเตอร์ พิเศษ 9,990 บาท 086-3020999(ป๊อบ)
อื่นๆ...

จอโปรเจคเตอร์แนะนำ

  • RAZR
  • SCREEN BOY
  • VERTEX
  • GYGAR

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ จอมือดึง Wall screen (Razr)

 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 50 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

1,450 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 70 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

1,400 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

4,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 96 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

8,400 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 144 นิ้ว สัดส่วน 1:1

RAZR (เนื้อ MW )

26,000บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

1,600 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

 2,500 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ HW )

3,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

 3,150 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ RP )

22,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

 3,550 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ HW )

6,600  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ RP )

 30,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 144 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

- บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

7,400  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ HW )

12,000  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ RP )

27,000 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 180 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

20,300 บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR (เนื้อ MW )

25,100  บาท
 จอ razr แบบ ขาตั้ง
จอมือดึง
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 4:3

RAZR ( เนื้อ HW )

-  บาท

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ จอมือดึง Wall screen (VERTEX)

 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 50 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX (เนื้อ MW )

1,600 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 60 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX (เนื้อ MW )

1,600 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 70 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX (เนื้อ MW )

1,450 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX(เนื้อ MW )

4,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 96 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX(เนื้อ MW )

8,400 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

3,150บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

 3,550  บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 135 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX ( เนื้อ MW )

11,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 145 นิ้ว สัดส่วน 1:1

VERTEX ( เนื้อ HW )

 26,000  บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

- บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 180 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

19,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 200 นิ้ว สัดส่วน 4:3

VERTEX (เนื้อ MW )

24,000 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 78 นิ้ว สัดส่วน 16:9

VERTEX (เนื้อ MW )

4,800 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 16:9

VERTEX (เนื้อ MW )

3,500 บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 16:9

VERTEX (เนื้อ MW )

3,900  บาท
 จอ vertex แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 16:9

VERTEX(เนื้อ MW )

- บาท

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบ จอมือดึง Wall screen (screenboy)

 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 70 นิ้ว สัดส่วน 1:1

screenboy (เนื้อ MW )

1,820 บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 84นิ้ว สัดส่วน 1:1

screenboy (เนื้อ MW )

- บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 96นิ้ว สัดส่วน 1:1

screenboy (เนื้อ MW )

- บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 1:1

screenboy (เนื้อ MW )

2,350 บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 84 นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

- บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 100 นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy(เนื้อ MW )

- บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 120 นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

 2,600 บาท
 จอ screenboy แบบมือดึง
จอมือดึง
ขนาด 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3

screenboy (เนื้อ MW )

4,950 บาท

แนะนำจอโปรเจคเตอร์เรียงตามขนาด

จอโปรเจคเตอร์ 40 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 50 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 60 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 78 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 80 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 84 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 92 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 96 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 106 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 120 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 135 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 144 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 145นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 150 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 180 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 200 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 240 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 250 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์ 300 นิ้ว

จอโปรเจคเตอร์เรียงตามประเภท

จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง

จอโปรเจคเตอร์แบบมือดึง

จอโปรเจคเตอร์แบบมอเตอร์

จอโปรเจคเตอร์แบบอื่นๆ

รายการจอโปรเจคเตอร์ทั้งหมด